Ţară mică, sate uitate – populaţie puţin informată. Aceasta este soarta locuitorilor majorităţii satelor din Moldova. Nu se văd şi nu comunică copii cu părinţii, surorile cu fraţii, nepoţii cu buneii – toţi sunt împrăştiaţi prin lumea mare. Este mult mai bună situaţia în localităţile în care sînt create şi activează Centre Comunitare de Acces la Instruire şi Informaţie.

Centrele – membre ale „Alianţei Centrelor Comunitare de Acces la Instruire şi Informaţie din Republica Moldova” sînt izvor de informaţie şi creează poduri prin eter pentru întregirea familiilor răzleţite şi pentru a absorbi informaţii utile din diverse surse care ni le pune la dispoziţie internetul.

Acum, satul Ştefăneşti este mai favorizat – fiind parte a proiectului implementat de ACCAII din Republica Moldova „Reţeaua descentralizată de transmitere interactivă a informaţiei în Moldova” susţinut financiar de Ministerul Afacerilor Externe a Estoniei în cadrul programului „Dezvoltarea Cooperării”.

În rezultatul implementării acestui proiect în localitate este creată reţeaua WiFi şi accesul la informaţie este deschis pentru toţi doritorii de a deţine informaţie, a comunica, a performa la învăţătură etc. Multe probleme a rezolvat Asociaţia Pedagogilor şi Părinţilor „Ştefăneşti” pentru ridicarea calităţii vieţii sătenilor. Acum este făcut un pas spre viitor, deoarece viitorul înseamnă tehnologie – acces gratuit la Internet prin reţeaua WiFI într-o rază de 300 m. De serviciul dat va beneficia: Primăria, căminul liceului, casa de cultură, Biblioteca publică, Oficiul medicilor de familie, Oficiul Poştal, Farmacia, Grădiniţa şi alte obiecte de menire social culturală, care sunt concentrate în centrul satului unde este şi instalată antena de exterior. Acoperire buna este în parcul satului şi Alea scriitorilor.

Fiind instalată antena pe acoperişul liceului la înălţime de peste 15 metri, va fi posibil de accesat internetul la cele 48 de calculatoare de care dispune liceul, precum şi de orice doritor care se va afla în raza de acţiune de la CCAII „Info-Flux”. Promovînd accesul la informaţie vom promova şi un proces educaţional de calitate la nivel de liceu, care este o treaptă spre viitor, pentru că viitorul înseamnă tehnologie, schimbare şi calitate.

A. Bodiu – directorul CCAII „Info-Flux” din s. Ştefăneşti, r-nul Floreşti


https://www.facebook.com/cistefanesti
http://appstefanesti.wordpress.com/

Reclame